Novi obrazac PDV, URA zbog uvođenja stope PDV 0%

Za knjiženje Izlaznih računa po 0%, koristiti vrstu PDV-a 116. Morate je otvoriti u Matičnim podacim-Vrste pdva.
Kod knjiženja Ulaznih računa po 0%, koristite redovnu vrstu PDV-a 5220 ali u polje PDV 0% upišite iznos oslobođenja.