Obrtničko poslovanje sa salda kontima kupaca i dobavljača

Programski modul koji se također sastoji od tri podmodula : obrtničke knjige, salda konti kupaca i salda konti dobavljača.

Na vrlo jednostavan i intuitivan način omogućuje uredno vođenje Knjige primitaka i izdataka i Popisa dugotrajne imovine, čak postoji mogućnost da unutar KPI razradite više vrsta primitaka i izdataka koje želite pratiti te na taj način omogućiti bolje informiranje.

Također valja istaknuti vrlo dobru povezanost s modulima salda kontija.