• Podrška
  098 342 288
 • Podrška - SERVER administrator problemi
  099 7004 547
 • Help desk
  08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
 • E-mail
  [email protected]

Obrtničko poslovanje sa salda kontima kupaca i dobavljača

Programski modul koji se također sastoji od tri podmodula : obrtničke knjige, salda konti kupaca i salda konti dobavljača.

Na vrlo jednostavan i intuitivan način omogućuje uredno vođenje Knjige primitaka i izdataka i Popisa dugotrajne imovine, čak postoji mogućnost da unutar KPI razradite više vrsta primitaka i izdataka koje želite pratiti te na taj način omogućiti bolje informiranje.

Također valja istaknuti vrlo dobru povezanost s modulima salda kontija.