Veleprodajno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično skladište s veleprodajnim fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o prodaji robe.

Program vodi zalihe po stvarnoj nabavnoj ili stvarnoj veleprodajnoj cijeni.